Rein Stoel is filosoof / ethicus en wijsgerig pedagoog (www.filosofischepraktijk.eu.)

Na een werkzaam leven probeer ik als serieuze amateurfotograaf de wereld waarin wij leven -of willen leven- thematisch in beeld te brengen. Ik richt mij hierbij op thema’s zoals vergankelijkheid, duurzaamheid, bevrijding, herdenking etc. Meer dan louter ‘registreren’ streef ik naar een kunstzinnige uitbeelding van dingen en gebeurtenissen in onze mensenwereld. Mijn foto’s geven dus meer ‘betekenissen’, dan ‘feiten’, althans dat is mijn streven. Vandaar mijn lidmaatschap van de Cameraclub Oosterbeek, waarin veel fotografische expertise aanwezig is.