Vanzelfsprekend vinden er onder de huidige omstandigheden tot nader order geen fysieke bijeenkomsten van de Camera Club Oosterbeek meer plaats.

Zoals besproken op de algemene ledenvergadering van 2021 zullen we zo veel mogelijk proberen om digitaal contact te onderhouden en beeldmateriaal uit te wisselen.

Geschreven door Michiel Moerdijk