Camera Club Oosterbeek is een club van 12 ongebonden fotografen die zich interesseren voor zeer gevarieerde onderwerpen, zoals verre reizen, landschappen, portretten, insecten, water, architectuur, abstract werk, enz. Enthousiasme voor fotografie is de gemeenschappelijke factor.

Kenmerken

Basisfilosofie van de fotoclub (vastgesteld in Algemene Vergadering van 8 januari 2024)
De kenmerken van onze club zijnde de volgende:
. We zijn een amateurclub die elkaar willen stimuleren ter ontwikkeling van fotografie vaardigheden
. Gevraagde activiteiten moeten qua tijd te combineren zijn met andere hobby’s en werk
. Er moet ruimte en tijd zijn om bijdragen van alle leden te bespreken en te analyseren ter
stimulering en groei van de clubleden als fotograaf
. Alle fotografen verdienen evenveel aandacht ongeacht hun niveau en vaardigheid
. Iedereen is vrij om wel/niet mee te doen aan thema ‘opdrachten’
. Gezelligheid, informele setting, cohesie en plezier in fotograferen zijn belangrijke elementen vanonds
de club en de avonden
. Fotografen die meer uitdaging zoeken (bv fotowedstrijden) resp nog professioneler bezig willen
zijn (bv BMK’er worden) kunnen hier via het lidmaatschap van de Fotobond invulling aan geven
Op basis van deze basisfilosofie is gekozen voor één maal per maand bijeen te komen, met
thema’s te werken en om alle op de avonden ingebrachte foto’s binnen het tijdsbestek van de
avond inhoudelijk te bespreken.
Mede hierdoor is maximum aantal leden vastgesteld op 20 personen.

 Activiteiten

  • Maandelijkse clubavond met bespreking van leden-foto’s;
  • Een paar maal per jaar gaan we gezamenlijk er op uit;
  • Jaarlijks wordt in groepjes een thema uitgewerkt en gepresenteerd;
  • Exposities;
  • Gast fotografen.

Bijeenkomsten

Data van de clubavonden staan hier. Bijeenkomsten zijn in principe elke 2e maandag van de maand. Ze duren van 20:00 uur en 22:30 uur en vinden plaats in Het Filmhuis, Weverstraat 85 te Oosterbeek.
Op de clubavonden worden foto’s van leden besproken. De onderwerpen zijn vrij, soms hebben we een gemeenschappelijk thema. We laten per persoon tot ca. 5 afgedrukte foto’s in passepartout zien.
Je bent uiteraard van harte welkom om een keer te komen kijken.

Bestuur

Voorzitter:              Paul Corton

Secretaris:              Leon de Jongh

Penningmeester:   Roelof Pieters

Contributie

Het lidmaatschap van CameraClubOosterbeek kost momenteel € 90,00 per jaar (inclusief €22,- Fotobond contributie).         Penningmeester R.Pieters: NL59INGB0774315814
We zijn ook lid van de “Bond van Nederlandse Amateurfotografen Verenigingen” (Fotobond).