Camera Club Oosterbeek is een club van 12 ongebonden fotografen die zich interesseren voor zeer gevarieerde onderwerpen, zoals verre reizen, landschappen, portretten, insecten, water, architectuur, abstract werk, enz. Enthousiasme voor fotografie is de gemeenschappelijke factor.

Activiteiten

  • Maandelijkse clubavond met bespreking van leden-foto’s;
  • Een paar maal per jaar gaan we gezamenlijk er op uit;
  • Jaarlijks wordt in groepjes een thema uitgewerkt en gepresenteerd;
  • Exposities;
  • Gast fotografen.

Bijeenkomsten

Data van de clubavonden staan hier. Bijeenkomsten zijn in principe elke 2e maandag van de maand. Ze duren van 20:00 uur en 22:30 uur en vinden plaats in Het Filmhuis, Weverstraat 85 te Oosterbeek.
Op de clubavonden worden foto’s van leden besproken. De onderwerpen zijn vrij, soms hebben we een gemeenschappelijk thema. We laten per persoon tot ca. 5 afgedrukte foto’s in passepartout zien.
Je bent uiteraard van harte welkom om een keer te komen kijken.

Bestuur

Voorzitter:              Paul Corton

Secretaris:              Leon de Jongh

Penningmeester:   Roelof Pieters

Contributie

Het lidmaatschap van CameraClubOosterbeek kost momenteel € 90,00 per jaar (inclusief €22,- Fotobond contributie).         Penningmeester R.Pieters: NL59INGB0774315814
We zijn ook lid van de “Bond van Nederlandse Amateurfotografen Verenigingen” (Fotobond).