Voor aspirant-leden.

NaamloosCamera Club Oosterbeek is opgericht in 1956. We bestaan dus inmiddels al bijna 60 jaar! Op elke tweede maandag van de maand komen we samen van 20.00 tot 22.30 uur in “Het Filmhuis” in Oosterbeek.

Van onze leden verwachten wij dat ze regelmatig werkt tonen en dat ze bereid zijn om feedback op de getoonde foto’s te geven en te ontvangen. Ook wordt er basiskennis van de fotografie verondersteld.

DSC06846De clubavonden worden geleid door telkens een ander lid van C.C.O. We wisselen thema-avonden af met bijeenkomsten die in het teken staan van ‘vrij werk’. Er wordt een grote variëteit aan foto’s getoond en meestal wordt één foto uit een reeks van maximaal 6 foto’s per lid besproken aan de hand van een vraag van de fotograaf. We willen zo reflectie op eigen werk bevorderen.

Als lid van Camera Club Oosterbeek bent u ook automatisch lid van de Fotobond en kunt u meedoen met de verschillende fotowedstrijden die zij organiseert.

We hebben op dit moment geen wachtlijst dus kunt u een bijeenkomst van C.C.O. bijwonen om te zien of onze Club u aanspreekt.

Aanmelden als aspirant-clublid?

Wilt u graag lid worden, neem dan telefonisch of per mail contact op met de secretaris van C.C.O.,
Rinus Wandel
Mail cameracluboosterbeek@gmail.com

De procedure voor de aanname van nieuwe leden verloopt als volgt:

  • Geïnteresseerden nemen, in overleg, deel aan een clubavond. Ze vertellen iets over zichzelf en ze vertellen wat ze verwachten van hun lidmaatschap en ze nemen een portfolio van ca 5 foto’s mee.
  • Drie mensen van de club bekijken of potentiele nieuwe leden voldoende fotografische kwaliteiten hebben en een bijdrage kunnen leveren aan de fotobesprekingen op de bijeenkomsten.
  • Het bestuur vertelt de geinteresseerde of hij lid kan worden. Zo ja, dan wordt het nieuwe lid welkom geheten op de eerstvolgende bijeenkomst, krijgt hij een kopie van het huishoudlijk reglement en wordt hij enige tijd begeleid door een van de leden.