CCO is gevraagd gedurende de maand april 2024 haar medewerking te verlenen aan het 10-jarig jubileum van de heringebruikname van de Renkumse molen.  Drie zaterdagen zijn er diverse activiteiten in en rond de molen voor de bezoekers van de Renkumse molen, zoals een dag met de kinderen cake bakken , rondleidingen door de molen  en een (zang)koren-dag met harmonie-muziek.

Het fotografisch in beeld brengen van de molen in al haar facetten is het thema, dat we geheel vrij kunnen vormgeven.  Negen  clubleden hebben elk een onderwerp gekozen: denk daarbij aan: het maken van roggebrood, de handen aan het meel, de medewerkers of de molenaars aan het werk. Maar ook de techniek van de molen met al het bruine hout  of de lokale bakkerij. Al fotograferend ontwikkelen zich een aantal series die als eenheid zullen worden tentoongesteld in de molen.  Om de aandacht in het dorp te vestigen op het Molen-jubileum hebben ook een vijftal winkeliers  extra ruimte beschikbaar gesteld in hun pand voor series foto’s.

Op 6 april 2024 om 10.00 vindt de feestelijke opening van het Jubileum plaats. Programma zie hieronder:

Een filmpje met het werk van de fotografen komt hier na 6 april.

We zijn blij deze kans te krijgen ons kunnen ten toon te stellen, temeer omdat de series na deze maand ook in de bibliotheek van Oosterbeek een plek zullen krijgen.

Geschreven door Michiel Moerdijk